trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
cầu an đầu năm - các bài viết về cầu an đầu năm, tin tức cầu an đầu năm

Tu tập cầu an đầu năm ngày 1: Đức Phật dạy cách cúng lễ cầu an | Ngày 01/01/Quý Mão

Tu tập cầu an đầu năm ngày 1: Đức Phật dạy cách cúng lễ cầu an | Ngày 01/01/Quý Mão

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

23/01/2023

34 Lượt xem