trực tuyến
Sám hối ba nghiệp | Chùa Ba Vàng, ngày 08/9/Tân Sửu

Thứ Hai, 18/10/2021

tức 13/9 Tân Sửu

Câu chuyện nhân quả: quả báo vô tình sát hại chúng sinh

Chia sẻ :

Chú tiểu chỉ vô tình giết một con giun mà kiếp sau phải trả quả. Vậy mà trong cuộc đời chúng ta bao nhiêu đầu con cá rô mình đã đập? Bao nhiêu cổ con gà mình đã cắt?...

18/3/2021

Chia sẻ :

Chú tiểu chỉ vô tình giết một con giun mà kiếp sau phải trả quả. Vậy mà trong cuộc đời chúng ta bao nhiêu đầu con cá rô mình đã đập? Bao nhiêu cổ con gà mình đã cắt? Chúng ta có thấy đáng sợ không? Nhân quả như bóng theo hình, không bao giờ mất. Nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàn tự thọ. Vậy nên, chúng ta phải hết sức dè dặt trong nhân quả.
Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video!

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Thời khóa tụng kinh - Khóa tu Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/9/Tân Sửu

Videos khác 🞄 13/10/2021

Vị đạo nhân nói kệ xong, liền hiện lại thân Phật từ quang rực rỡ. Năm vị Sa-môn phấn chấn tinh thần, thúc liễm thân tâm, tư duy chính trí liền chứng quả A-la-hán

Videos khác 🞄 13/10/2021

Vị đạo nhân nói kệ xong, liền hiện lại thân Phật từ quang rực rỡ. Năm vị Sa-môn phấn chấn tinh thần, thúc liễm thân tâm, tư duy chính trí liền chứng quả A-la-hán

Chương trình 'Trung thu Trăng và Bé' | Chùa Ba Vàng, ngày 15/8/Tân Sửu

Videos khác 🞄 21/9/2021

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Videos khác 🞄 21/9/2021

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

(Chu kỳ 12) Tụng kinh trong 'Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng'

Videos khác 🞄 15/9/2021

Chu kỳ 12: Bài kinh: Đức Thế Tôn có tâm đại bi hay không?

Videos khác 🞄 15/9/2021

Chu kỳ 12: Bài kinh: Đức Thế Tôn có tâm đại bi hay không?

Thời khóa tụng kinh trong Khóa tu Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/8/Tân Sửu

Videos khác 🞄 14/9/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Videos khác 🞄 14/9/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

(Chu kỳ 11) Tụng kinh trong 'Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng'

Videos khác 🞄 10/9/2021

Chương trình do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Videos khác 🞄 10/9/2021

Chương trình do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Mùa Vu Lan cúng dường chư Tăng báo hiếu mẹ cha

Videos khác 🞄 05/9/2021

Mùa an cư của chư Tăng cũng chính là mùa Vu Lan báo hiếu của hàng Phật tử, là dịp để Phật tử gieo trồng cội phúc. Các lễ vật cúng dường đúng pháp sẽ đem lại nhiều phước báu

Videos khác 🞄 05/9/2021

Mùa an cư của chư Tăng cũng chính là mùa Vu Lan báo hiếu của hàng Phật tử, là dịp để Phật tử gieo trồng cội phúc. Các lễ vật cúng dường đúng pháp sẽ đem lại nhiều phước báu

Tụng kinh kỷ niệm ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát | Chùa Ba Vàng, ngày 29/7/Tân Sửu

Videos khác 🞄 05/9/2021

Chương trình do chư Tăng Ni đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Videos khác 🞄 05/9/2021

Chương trình do chư Tăng Ni đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Lễ cầu quốc thái dân an nhân kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh 02/9

Videos khác 🞄 02/9/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Videos khác 🞄 02/9/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Tu tập 108 ngày hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh sớm được hóa giải | Chùa Ba Vàng

Videos khác 🞄 02/9/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Videos khác 🞄 02/9/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

(Chu kỳ 10) Tụng kinh trong 'Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng'

Videos khác 🞄 01/9/2021

Chương trình do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Videos khác 🞄 01/9/2021

Chương trình do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Lễ kết Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám | Chùa Ba Vàng, ngày 19/7/Tân Sửu

Videos khác 🞄 26/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Videos khác 🞄 26/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

(Phần 6) Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám | Chùa Ba Vàng, ngày 18-19/7/Tân Sửu

Videos khác 🞄 25/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Videos khác 🞄 25/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

(Phần 5) Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám | Chùa Ba Vàng, ngày 18/7/Tân Sửu

Videos khác 🞄 25/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Videos khác 🞄 25/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Sớt bát cúng dường - Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám  | Chùa Ba Vàng, ngày 18/7/Tân Sửu

Videos khác 🞄 25/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Videos khác 🞄 25/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

(Phần 4) Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám | Chùa Ba Vàng, ngày 18/7/Tân Sửu

Videos khác 🞄 25/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Videos khác 🞄 25/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

(Phần 3) Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám | Chùa Ba Vàng, ngày 17 - 18/7/Tân Sửu

Videos khác 🞄 24/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Videos khác 🞄 24/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Cầu Siêu Chẩn Tế - Pháp Đàn Lương Hoàng Bảo Sám Ngày 2

Videos khác 🞄 24/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Videos khác 🞄 24/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

(Phần 1) Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám | Chùa Ba Vàng, ngày 16/7/Tân Sửu

Videos khác 🞄 23/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Videos khác 🞄 23/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.