trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Chủ Nhật, 19/5/2024

tức 12/4 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Tu tập 108 ngày hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh sớm được hóa giải | Chùa Ba Vàng

02/9/2021

7560 Lượt xem

? THỜI GIAN TU TẬP CHƯƠNG TRÌNH:
- Thời gian tu trong ngày: 5h00 hàng ngày. Không tu vào thời gian khác, vì đây là chương trình cộng tu lục hòa của tứ chúng: Tăng, Ni, Phật tử.
- Nếu Phật tử nào tu được đủ 108 ngày thì phát nguyện, vì phát nguyện tu đủ 108 ngày, sẽ có công đức to lớn, công đức đó kết tinh thành nguyện lực.
- Phật tử nào không phát nguyện đủ 108 ngày, thì tu tùy duyên (tu được ngày nào thì tu; ngày không tu không cần bạch nghỉ tu và không tu bù), không phát nguyện.

Link nghi thức: https://chuabavang.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-an-trong-dai-dich-covid-108-ngay-d4130.html

Bài liên quan

Video tiếp theo