trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Sáu, 07/5/2021

tức 26/3 Tân Sửu
Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sỹ - các bài viết về Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sỹ, tin tức Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sỹ

[TRỰC TIẾP] Thời khoá tụng kinh "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sĩ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An"

[TRỰC TIẾP] Thời khoá tụng kinh "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sĩ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An"

[TRỰC TIẾP] Thời khoá tụng kinh 'Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sĩ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An'

[TRỰC TIẾP] Thời khoá tụng kinh "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sĩ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An"

[TRỰC TIẾP] Thời khoá tụng kinh "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sĩ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An"

07/05/2021

55 Lượt xem

Lễ Cầu Siêu Các Hương Linh Anh Hùng Liệt Sỹ và Phả Độ Gia Tiên Tỉnh Lai Châu

Lễ Cầu Siêu Các Hương Linh Anh Hùng Liệt Sỹ và Phả Độ Gia Tiên Tỉnh Lai Châu

Hoạt động phật sự🞄 24/08/2016

Chiều ngày 24/08/2016, chư Tôn đức Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu đã tác lễ cầu siêu hương linh Anh hùng liệt sỹ và phả độ gia tiên cho các Phật tử...