trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
cầu siêu chùa ba vàng - các bài viết về cầu siêu chùa ba vàng, tin tức cầu siêu chùa ba vàng

Trang nghiêm lễ cầu siêu ngày 29/11/Nhâm Dần

Thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử và nhân dân thập phương, sáng ngày 29/11/Nhâm Dần (tức 22/12/2022),...

Trang nghiêm lễ cầu siêu ngày 29/11/Nhâm Dần

Trang nghiêm lễ cầu siêu ngày 29/11/Nhâm Dần

Thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử và nhân dân thập phương, sáng ngày 29/11/Nhâm Dần (tức 22/12/2022),...

25/12/2022

82 Lượt xem

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 14/4/Nhâm Dần (tức 14/5/2022)

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 14/4/Nhâm Dần (tức 14/5/2022)

Videos🞄 14/5/2022

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 14/4/Nhâm Dần (tức 14/5/2022). Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...