trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
cây bồ đề - các bài viết về cây bồ đề, tin tức cây bồ đề

Phật tử tại gia có được trồng cây bồ đề?

Chúng con là Phật tử tại gia, chúng con có được trồng cây Bồ Đề, cây Đa không ạ? Vì mọi người không tu tập nên mỗi khi gia đình có chuyện gì lại đổ tại...

Phật tử tại gia có được trồng cây bồ đề?

Phật tử tại gia có được trồng cây bồ đề?

Chúng con là Phật tử tại gia, chúng con có được trồng cây Bồ Đề, cây Đa không ạ? Vì mọi người không tu tập nên mỗi khi gia đình có chuyện gì lại đổ tại...

05/7/2019

85 Lượt xem