trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 02/3/2024

tức 22/1 Giáp Thìn
cây bồ đề - các bài viết về cây bồ đề, tin tức cây bồ đề

Phật tử tại gia có được trồng cây bồ đề?

Chúng con là Phật tử tại gia, chúng con có được trồng cây Bồ Đề, cây Đa không ạ? Vì mọi người không tu tập nên mỗi khi gia đình có chuyện gì lại đổ tại...

Phật tử tại gia có được trồng cây bồ đề?

Phật tử tại gia có được trồng cây bồ đề?

Chúng con là Phật tử tại gia, chúng con có được trồng cây Bồ Đề, cây Đa không ạ? Vì mọi người không tu tập nên mỗi khi gia đình có chuyện gì lại đổ tại...

05/7/2019

85 Lượt xem