trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
Chẩn tế đàn Dược Sư - các bài viết về Chẩn tế đàn Dược Sư, tin tức Chẩn tế đàn Dược Sư

Chẩn tế đàn Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Chẩn tế đàn Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Chẩn tế đàn Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

29/01/2023

106 Lượt xem