trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
chẩn tế Tất Niên - các bài viết về chẩn tế Tất Niên, tin tức chẩn tế Tất Niên

Lễ trai đàn chẩn tế Tất Niên năm Nhâm Dần | Chùa Ba Vàng, ngày 15/12/Nhâm Dần

Lễ trai đàn chẩn tế Tất Niên năm Nhâm Dần | Chùa Ba Vàng, ngày 15/12/Nhâm Dần

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

06/01/2023

515 Lượt xem