trực tuyến
Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn

Thứ Năm, 25/4/2024

tức 17/3 Giáp Thìn
chu kỳ 8 an cư kiết hạ - các bài viết về chu kỳ 8 an cư kiết hạ, tin tức chu kỳ 8 an cư kiết hạ

(Chu kỳ 8) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

(Chu kỳ 8) Tụng kinh trong 'Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng'

(Chu kỳ 8) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

16/8/2021

267 Lượt xem