trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 22/01/2022

tức 20/12 Tân Sửu

Chư Tăng Chùa Ba Vàng Khất Thực Mùa Phật Đản

7 ảnh

Khất thực chùa Ba Vàng, chư Tăng chùa Ba Vàng đã dâng lên Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni “một mùa hoa tâm” ngát hương đức hạnh bằng

  Phật tử cung kính đảnh lễ cúng dường Chư Tăng  Phật tử cung kính đảnh lễ cúng dường Chư Tăng
  Du khách thập phương nhìn thấy hình ảnh Tăng đoàn đi khất thực đã không khỏi xúc động, thành kính cúng dường.  Du khách thập phương nhìn thấy hình ảnh Tăng đoàn đi khất thực đã không khỏi xúc động, thành kính cúng dường.
  Chư Tăng chùa Ba Vàng khất thực trong khuôn viên bổn tự.  Chư Tăng chùa Ba Vàng khất thực trong khuôn viên bổn tự.
  Các Phật tử chuẩn bị những vật thwucj dâng lên cúng dường chư Tăng đi khất thực.  Các Phật tử chuẩn bị những vật thwucj dâng lên cúng dường chư Tăng đi khất thực.

Phật tử cung kính đảnh lễ cúng dường Chư Tăng

Chia sẻ :