trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 26/02/2024

tức 17/1 Giáp Thìn

Chư Tăng thực hành hạnh đầu đà - giữ gìn mạng mạch Phật Pháp lâu dài ở thế gian

10 ảnh

Dưới sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Tăng chúng chùa Ba Vàng đang ngày đêm tu tập miên mật trong rừng vì lợi ích cho nhân thiên và muôn loài.

 Rừng thiền tĩnh lặng là nơi thích hợp để chư Tăng tu tập, viễn ly các dục của thế gian Rừng thiền tĩnh lặng là nơi thích hợp để chư Tăng tu tập, viễn ly các dục của thế gian
 Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hướng dẫn chư Tăng tu tập trong rừng Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hướng dẫn chư Tăng tu tập trong rừng
 Chư Tăng thực hành thiền định, tu bồi thân tâm hướng đến quả vị giải thoát Chư Tăng thực hành thiền định, tu bồi thân tâm hướng đến quả vị giải thoát
 Những bước chân thiền hành tỉnh giác nơi núi rừng hoang vắng Những bước chân thiền hành tỉnh giác nơi núi rừng hoang vắng
 Những ngày lập xuân, mưa lạnh cùng gió rét nhưng chư Tăng vẫn ôm bát đi khất thực Những ngày lập xuân, mưa lạnh cùng gió rét nhưng chư Tăng vẫn ôm bát đi khất thực
 Dù phải đối mặt với bao chướng ngại, chư Tăng vẫn nghiêm trì hành hạnh đầu đà, giữ gìn mạng mạch Phật Pháp lâu dài ở thế gian Dù phải đối mặt với bao chướng ngại, chư Tăng vẫn nghiêm trì hành hạnh đầu đà, giữ gìn mạng mạch Phật Pháp lâu dài ở thế gian
 Sư Phụ tọa thiền nơi núi rừng thanh vắng Sư Phụ tọa thiền nơi núi rừng thanh vắng
 Hàng ngày, chư Tăng thực hành nhiều thời khóa: đọc kinh, thiền định, kinh hành,... để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức Hàng ngày, chư Tăng thực hành nhiều thời khóa: đọc kinh, thiền định, kinh hành,... để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức
 Chư Tăng ngày ăn một bữa, ôm bát đi khất thực để gieo duyên hóa độ chúng sinh Chư Tăng ngày ăn một bữa, ôm bát đi khất thực để gieo duyên hóa độ chúng sinh
 Đối mặt với thời tiết khắc nghiệt nhưng chư Tăng vẫn miên mật thực hành Pháp Phật, đem lại lợi ích cho chúng sinh Đối mặt với thời tiết khắc nghiệt nhưng chư Tăng vẫn miên mật thực hành Pháp Phật, đem lại lợi ích cho chúng sinh

Rừng thiền tĩnh lặng là nơi thích hợp để chư Tăng tu tập, viễn ly các dục của thế gian

Chia sẻ :