trực tuyến
Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn

Thứ Năm, 25/4/2024

tức 17/3 Giáp Thìn
chú tiểu và cô lái đó - các bài viết về chú tiểu và cô lái đó, tin tức chú tiểu và cô lái đó

Bài học từ câu chuyện "Chú tiểu và cô lái đò"

Không giống khách ngồi trên thuyền, 3 lần chú tiểu qua sông đều phải trả cho cô gái lái đò số tiền cao hơn bình thường. Vì sao cô lái đò lại có sự khác biệt như vậy?

Bài học từ câu chuyện 'Chú tiểu và cô lái đò'

Bài học từ câu chuyện "Chú tiểu và cô lái đò"

Không giống khách ngồi trên thuyền, 3 lần chú tiểu qua sông đều phải trả cho cô gái lái đò số tiền cao hơn bình thường. Vì sao cô lái đò lại có sự khác biệt như vậy?

30/4/2021

138 Lượt xem