trực tuyến
Chương trình số 3: Ngày 4 - Tụng kinh kính mừng Phật đản | 08/4/Quý Mão

Thứ Năm, 01/6/2023

tức 14/4 Quý Mão
chùa Lâm Tỳ Ni - các bài viết về chùa Lâm Tỳ Ni, tin tức chùa Lâm Tỳ Ni

Phái đoàn chùa Lâm Tỳ Ni - Boston Hoa Kỳ về thăm chùa Ba Vàng

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 29/11/2019 phái đoàn chư Tăng, Ni và Phật tử tại chùa Lâm Tỳ Ni - Boston Hoa Kỳ do Thầy Thích Nhuận Bình...

Phái đoàn chùa Lâm Tỳ Ni - Boston Hoa Kỳ về thăm chùa Ba Vàng

Phái đoàn chùa Lâm Tỳ Ni - Boston Hoa Kỳ về thăm chùa Ba Vàng

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 29/11/2019 phái đoàn chư Tăng, Ni và Phật tử tại chùa Lâm Tỳ Ni - Boston Hoa Kỳ do Thầy Thích Nhuận Bình...

30/11/2019

35 Lượt xem