trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Hai, 10/5/2021

tức 29/3 Tân Sửu
chùa Lâm Tỳ Ni - các bài viết về chùa Lâm Tỳ Ni, tin tức chùa Lâm Tỳ Ni

Phái đoàn chùa Lâm Tỳ Ni - Boston Hoa Kỳ về thăm chùa Ba Vàng

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 29/11/2019 phái đoàn chư Tăng, Ni và Phật tử tại chùa Lâm Tỳ Ni - Boston Hoa Kỳ do Thầy Thích Nhuận Bình...

Phái đoàn chùa Lâm Tỳ Ni - Boston Hoa Kỳ về thăm chùa Ba Vàng

Phái đoàn chùa Lâm Tỳ Ni - Boston Hoa Kỳ về thăm chùa Ba Vàng

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 29/11/2019 phái đoàn chư Tăng, Ni và Phật tử tại chùa Lâm Tỳ Ni - Boston Hoa Kỳ do Thầy Thích Nhuận Bình...

10/05/2021

35 Lượt xem