trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
Chùa và xuân - các bài viết về Chùa và xuân, tin tức Chùa và xuân

Bài hát: Chùa và xuân | Nhạc Tết 2022

Mùa xuân đến, muôn hoa đua nở. Mùa xuân đến, con đi lễ chùa, vào chùa vái Phật linh thiêng. Mùa xuân đến, hát ca reo mừng. Mùa xuân đến, múa vui rộn ràng. Hương tâm ngát hương đón xuân về...

Bài hát: Chùa và xuân | Nhạc Tết 2022

Bài hát: Chùa và xuân | Nhạc Tết 2022

Mùa xuân đến, muôn hoa đua nở. Mùa xuân đến, con đi lễ chùa, vào chùa vái Phật linh thiêng. Mùa xuân đến, hát ca reo mừng. Mùa xuân đến, múa vui rộn ràng. Hương tâm ngát hương đón xuân về...

01/02/2022

32 Lượt xem