trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
Chùa và xuân - các bài viết về Chùa và xuân, tin tức Chùa và xuân

Bài hát: Chùa và xuân | Nhạc Tết 2022

Mùa xuân đến, muôn hoa đua nở. Mùa xuân đến, con đi lễ chùa, vào chùa vái Phật linh thiêng. Mùa xuân đến, hát ca reo mừng. Mùa xuân đến, múa vui rộn ràng. Hương tâm ngát hương đón xuân về...

Bài hát: Chùa và xuân | Nhạc Tết 2022

Bài hát: Chùa và xuân | Nhạc Tết 2022

Mùa xuân đến, muôn hoa đua nở. Mùa xuân đến, con đi lễ chùa, vào chùa vái Phật linh thiêng. Mùa xuân đến, hát ca reo mừng. Mùa xuân đến, múa vui rộn ràng. Hương tâm ngát hương đón xuân về...

01/02/2022

32 Lượt xem