Chuyện kể về những người hùng thầm lặng tại Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2020

Chặng đường 6 ngày của Khóa tu mùa hè lần I – 2020 đã trôi qua. Đồng hành cùng sự lớn khôn của các bạn khóa sinh trong suốt khóa tu là những hy sinh thầm lặng của các Phật tử công quả tại chùa.

Xin kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nhìn lại hình ảnh về sự cống hiến âm thầm trong mỗi ngày của các Phật tử tại khóa tu mùa hè.

Các bài nên xem: 

Link to map Back top top