trực tuyến
Chương trình số 3: Ngày 4 - Tụng kinh kính mừng Phật đản | 08/4/Quý Mão

Thứ Năm, 01/6/2023

tức 14/4 Quý Mão
Chuyển Luân Thánh Vương - các bài viết về Chuyển Luân Thánh Vương, tin tức Chuyển Luân Thánh Vương

"Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 (phần 2) Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 (phần 2) Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video...

'Học từ Chuyển Luân Thánh Vương' - câu 207 (phần 2) Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 (phần 2) Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 (phần 2) Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video...

12/3/2021

472 Lượt xem

Bố thí và ái ngữ - Bài học người đệ tử Phật cần học từ Vua Chuyển Luân Thánh Vương

Bố thí và ái ngữ - Bài học người đệ tử Phật cần học từ Vua Chuyển Luân Thánh Vương

Hoạt động Phật sự🞄 27/02/2021

Trong ngày tu học thường kỳ 14/01/Tân Sửu vừa qua, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã từ bi quang lâm Chính Điện, ban bố cho đại chúng một thời Pháp nhũ ý nghĩa...

'Học từ Chuyển Luân Thánh Vương' - câu 207 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 25/02/2021

"Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video...