trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 7) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Tư, 19/5/2021

tức 8/4 Tân Sửu
Con đường chúng tôi đi - các bài viết về Con đường chúng tôi đi, tin tức Con đường chúng tôi đi

Con đường chúng tôi đi - điều chưa kể

Đã rất nhiều người tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời mình nhờ tình cờ nghe một câu kinh, bài kệ chỉ rõ được bản chất vô thường và khổ của thế gian này...

Con đường chúng tôi đi - điều chưa kể

Con đường chúng tôi đi - điều chưa kể

Đã rất nhiều người tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời mình nhờ tình cờ nghe một câu kinh, bài kệ chỉ rõ được bản chất vô thường và khổ của thế gian này...

19/05/2021

14 Lượt xem