trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
công ơn cha mẹ - các bài viết về công ơn cha mẹ, tin tức công ơn cha mẹ

Pháp thoại: Ân đức sinh thành

Chúng con là những giọt nước, những cơn sóng ồn ào đến vô tình, không hay biết tình thương yêu của cha mẹ. Ân đức sinh thành ấy biết bao giờ mới đáp đền.

Pháp thoại: Ân đức sinh thành

Pháp thoại: Ân đức sinh thành

Chúng con là những giọt nước, những cơn sóng ồn ào đến vô tình, không hay biết tình thương yêu của cha mẹ. Ân đức sinh thành ấy biết bao giờ mới đáp đền.

19/6/2019

3 Lượt xem