trực tuyến
? [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Tư, 27/10/2021

tức 22/9 Tân Sửu
công ơn cha mẹ - các bài viết về công ơn cha mẹ, tin tức công ơn cha mẹ

9 Chữ cù lao nói về công ơn cha mẹ

9 chữ cù lao ấy là: Sinh – Cúc – Phủ – Súc – Trưởng – Dục – Cố – Phục – Phúc. Qua bài giảng, Sư Phụ đã giúp các bạn hiểu hơn về công ơn nuôi dưỡng của mẹ...

9 Chữ cù lao nói về công ơn cha mẹ

9 Chữ cù lao nói về công ơn cha mẹ

9 chữ cù lao ấy là: Sinh – Cúc – Phủ – Súc – Trưởng – Dục – Cố – Phục – Phúc. Qua bài giảng, Sư Phụ đã giúp các bạn hiểu hơn về công ơn nuôi dưỡng của mẹ...

17/11/2019

276 Lượt xem

Pháp thoại: Công ơn của cha mẹ và sự báo hiếu của chúng ta

Pháp thoại: Công ơn của cha mẹ và sự báo hiếu của chúng ta

Phật Pháp ứng dụng🞄 19/6/2019

Có thể nhiều người hiểu được công ơn sinh dưỡng của cha mẹ to lớn như trời biển nhưng không phải ai cũng có thể nói được câu “Con yêu cha mẹ”.