trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Công tác chuẩn bị đón xuân - các bài viết về Công tác chuẩn bị đón xuân, tin tức Công tác chuẩn bị đón xuân

Công tác chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần 2022 trên non thiêng Ba Vàng

Những ngày vừa qua, chư Tăng, Ni và Phật tử chùa Ba Vàng đã triển khai công tác trang trí cảnh quan của chùa để chào đón xuân Nhâm Dân sắp tới. Hãy cùng theo dõi video trên đây...

Công tác chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần 2022 trên non thiêng Ba Vàng

Công tác chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần 2022 trên non thiêng Ba Vàng

Những ngày vừa qua, chư Tăng, Ni và Phật tử chùa Ba Vàng đã triển khai công tác trang trí cảnh quan của chùa để chào đón xuân Nhâm Dân sắp tới. Hãy cùng theo dõi video trên đây...

23/01/2022

78 Lượt xem