trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
công ty quý phát - các bài viết về công ty quý phát, tin tức công ty quý phát

Đoàn khách Công ty cổ phần Quý Phát về chùa Ba Vàng, tìm hiểu Phật Pháp

Vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Quý Phát Hasuka & HQstar & Hachimitsu đã tổ chức cho cán bộ, công nhân viên về chùa Ba Vàng tu học Phật Pháp....

Đoàn khách Công ty cổ phần Quý Phát về chùa Ba Vàng, tìm hiểu Phật Pháp

Đoàn khách Công ty cổ phần Quý Phát về chùa Ba Vàng, tìm hiểu Phật Pháp

Vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Quý Phát Hasuka & HQstar & Hachimitsu đã tổ chức cho cán bộ, công nhân viên về chùa Ba Vàng tu học Phật Pháp....

10/01/2023

293 Lượt xem