trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
công ty quý phát - các bài viết về công ty quý phát, tin tức công ty quý phát

Đoàn khách Công ty cổ phần Quý Phát về chùa Ba Vàng, tìm hiểu Phật Pháp

Vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Quý Phát Hasuka & HQstar & Hachimitsu đã tổ chức cho cán bộ, công nhân viên về chùa Ba Vàng tu học Phật Pháp....

Đoàn khách Công ty cổ phần Quý Phát về chùa Ba Vàng, tìm hiểu Phật Pháp

Đoàn khách Công ty cổ phần Quý Phát về chùa Ba Vàng, tìm hiểu Phật Pháp

Vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Quý Phát Hasuka & HQstar & Hachimitsu đã tổ chức cho cán bộ, công nhân viên về chùa Ba Vàng tu học Phật Pháp....

10/01/2023

294 Lượt xem