trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
cúng dường chư Tăng vong linh có được nhận - các bài viết về cúng dường chư Tăng vong linh có được nhận, tin tức cúng dường chư Tăng vong linh có được nhận

Phật tử không về chùa được, cúng dường chư Tăng thì hương linh có nhận được không?

Nhiều Phật tử đặt ra câu hỏi là không về chùa được mà cúng dường chư Tăng để hồi hướng phước báu cho hương linh thì có được lợi ích hay không?...

Phật tử không về chùa được, cúng dường chư Tăng thì hương linh có nhận được không?

Phật tử không về chùa được, cúng dường chư Tăng thì hương linh có nhận được không?

Nhiều Phật tử đặt ra câu hỏi là không về chùa được mà cúng dường chư Tăng để hồi hướng phước báu cho hương linh thì có được lợi ích hay không?...

31/8/2020

73 Lượt xem