trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Tư, 28/02/2024

tức 19/1 Giáp Thìn
Cúng dường tịnh tài - các bài viết về Cúng dường tịnh tài, tin tức Cúng dường tịnh tài

Cúng dường tịnh tài vào chùa

Con muốn phát tâm cúng dường tịnh tài tới quý chùa để phóng sinh mà chưa có duyên tới chùa. Vậy con có thể gửi tịnh tài về chùa qua tài khoản ngân hàng của chùa...

Cúng dường tịnh tài vào chùa

Cúng dường tịnh tài vào chùa

Con muốn phát tâm cúng dường tịnh tài tới quý chùa để phóng sinh mà chưa có duyên tới chùa. Vậy con có thể gửi tịnh tài về chùa qua tài khoản ngân hàng của chùa...

26/6/2021

19 Lượt xem