trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
Cúng dường tịnh tài - các bài viết về Cúng dường tịnh tài, tin tức Cúng dường tịnh tài

Cúng dường tịnh tài vào chùa

Con muốn phát tâm cúng dường tịnh tài tới quý chùa để phóng sinh mà chưa có duyên tới chùa. Vậy con có thể gửi tịnh tài về chùa qua tài khoản ngân hàng của chùa...

Cúng dường tịnh tài vào chùa

Cúng dường tịnh tài vào chùa

Con muốn phát tâm cúng dường tịnh tài tới quý chùa để phóng sinh mà chưa có duyên tới chùa. Vậy con có thể gửi tịnh tài về chùa qua tài khoản ngân hàng của chùa...

26/6/2021

19 Lượt xem