trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
Cúng dường trai viên - các bài viết về Cúng dường trai viên, tin tức Cúng dường trai viên

Cúng dường trai viên

Công đức cúng dường trai viên sẽ hồi hướng cứu được người thân đã mất. Vậy khi muốn cúng dường trai viên, con phải chuẩn bị những gì...

Cúng dường trai viên

Cúng dường trai viên

Công đức cúng dường trai viên sẽ hồi hướng cứu được người thân đã mất. Vậy khi muốn cúng dường trai viên, con phải chuẩn bị những gì...

26/6/2021

32 Lượt xem