trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
cúng tế - các bài viết về cúng tế, tin tức cúng tế

Kinh Nikaya | Cúng Tế Đúng Pháp Được Lợi Ích | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Vậy để trả lời những thắc mắc này, hãy lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm: “Cúng Tế Đúng Pháp Được Lợi Ích” trong kinh Nikaya!

Kinh Nikaya | Cúng Tế Đúng Pháp Được Lợi Ích | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Nikaya | Cúng Tế Đúng Pháp Được Lợi Ích | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Vậy để trả lời những thắc mắc này, hãy lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm: “Cúng Tế Đúng Pháp Được Lợi Ích” trong kinh Nikaya!

12/6/2019

23483 Lượt xem