trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
cuộc đời Đức Phật Thích Ca - các bài viết về cuộc đời Đức Phật Thích Ca, tin tức cuộc đời Đức Phật Thích Ca

Nhạc Phật giáo - Cuộc đời Đức Phật Thích Ca

Ban quan trị xin gửi tới quý Phật tử danh sách những bài hát trong video "Nhạc Phật giáo - Cuộc đời Đức Phật Thích Ca"

Nhạc Phật giáo - Cuộc đời Đức Phật Thích Ca

Nhạc Phật giáo - Cuộc đời Đức Phật Thích Ca

Ban quan trị xin gửi tới quý Phật tử danh sách những bài hát trong video "Nhạc Phật giáo - Cuộc đời Đức Phật Thích Ca"

01/7/2021

57 Lượt xem

Tái hiện cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua 37 bức tranh tại chính điện chùa Ba Vàng (phần 1)

Tái hiện cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua 37 bức tranh tại chính điện chùa Ba Vàng (phần 1)

Nhân vật Phật giáo🞄 04/3/2020

Để tái hiện lại những sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật từ lúc đản sinh đến khi nhập niết bàn. Tại chính điện chùa Ba Vàng đã tái hiên 37 bức tranh.