trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 02/3/2024

tức 22/1 Giáp Thìn
đàn chẩn tế chùa Ba Vàng - các bài viết về đàn chẩn tế chùa Ba Vàng, tin tức đàn chẩn tế chùa Ba Vàng

Chùa Ba Vàng thiết lập trai đàn chẩn tế làm lợi ích cho các chúng sinh theo lời Phật dạy

Với mong muốn làm lợi ích cho các chúng sinh trong cõi tâm linh, được sự hứa khả trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, tối ngày 15/11/Nhâm Dần (tức 08/12/2022)

Chùa Ba Vàng thiết lập trai đàn chẩn tế làm lợi ích cho các chúng sinh theo lời Phật dạy

Chùa Ba Vàng thiết lập trai đàn chẩn tế làm lợi ích cho các chúng sinh theo lời Phật dạy

Với mong muốn làm lợi ích cho các chúng sinh trong cõi tâm linh, được sự hứa khả trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, tối ngày 15/11/Nhâm Dần (tức 08/12/2022)

09/12/2022

91 Lượt xem

Hai bên bả vai hết đau mỏi một cách kỳ diệu nhờ tham gia đàn chẩn tế

Hai bên bả vai hết đau mỏi một cách kỳ diệu nhờ tham gia đàn chẩn tế

Chuyển hóa nghiệp🞄 13/7/2022

Vào một buổi tối, khi chuẩn bị vào thời khóa tu cầu an 108 ngày, tôi tự nhiên bị cảm giác nặng trên đỉnh đầu...

Đàn chẩn tế nhân mùa An cư 2022 | Chùa Ba Vàng, ngày 15/5/Nhâm Dần (tức 13/6/2022)

Đàn chẩn tế nhân mùa An cư 2022 | Chùa Ba Vàng, ngày 15/5/Nhâm Dần (tức 13/6/2022)

Trực tuyến🞄 13/6/2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.