trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
đăng ký cầu siêu thai nhi - các bài viết về đăng ký cầu siêu thai nhi, tin tức đăng ký cầu siêu thai nhi

Cách đăng ký để làm lễ cầu siêu vong thai

Việc làm lễ cầu siêu cho vong thai thì làm như thế nào ạ? Ngày 19/6, chùa làm lễ cầu siêu cho các vong thai thì con đăng kí như thế nào ạ?

Cách đăng ký để làm lễ cầu siêu vong thai

Cách đăng ký để làm lễ cầu siêu vong thai

Việc làm lễ cầu siêu cho vong thai thì làm như thế nào ạ? Ngày 19/6, chùa làm lễ cầu siêu cho các vong thai thì con đăng kí như thế nào ạ?

17/7/2021

835 Lượt xem