trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
đăng ký quy y tam bảo - các bài viết về đăng ký quy y tam bảo, tin tức đăng ký quy y tam bảo

Quy y Tam Bảo là gì? Lỡ phạm giới sau khi quy y thì làm thế nào?

Lợi ích của quy y Tam Bảo là gì? Nếu không giữ đủ 5 giới thì có được quy y không? Sau khi quy y rồi mà lỡ phạm giới thì phải làm thế nào?...

Quy y Tam Bảo là gì? Lỡ phạm giới sau khi quy y thì làm thế nào?

Quy y Tam Bảo là gì? Lỡ phạm giới sau khi quy y thì làm thế nào?

Lợi ích của quy y Tam Bảo là gì? Nếu không giữ đủ 5 giới thì có được quy y không? Sau khi quy y rồi mà lỡ phạm giới thì phải làm thế nào?...

02/11/2023

776 Lượt xem