trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
dâng lời sám hối - các bài viết về dâng lời sám hối, tin tức dâng lời sám hối

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30/3 năm Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30/3 năm Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30/3 năm Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30/3 năm Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30/3 năm Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

11/5/2021

281 Lượt xem

Bài hát: Dâng lời sám hối mẹ cha | Thể hiện: Phật tử Hoàng Chí Quyền

Bài hát: Dâng lời sám hối mẹ cha | Thể hiện: Phật tử Hoàng Chí Quyền

Nhạc Phật giáo 🞄 17/4/2021

Bài hát: Dâng lời sám hối mẹ cha | Thể hiện: Phật tử Hoàng Chí Quyền. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi nhạc phẩm trong video sau đây...