trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
đạo diễn về nhà đi con - các bài viết về đạo diễn về nhà đi con, tin tức đạo diễn về nhà đi con

Đạo diễn “Về nhà đi con” - Nguyễn Danh Dũng vượt qua "cửa tử" một cách vi diệu nhờ nương tựa Phật Pháp

“Anh đau quá, em bạch Phật cầu gia hộ giúp anh đi…”. - Đó chính là lời nói tha thiết được thốt lên từ đạo diễn "Về nhà đi con" Nguyễn Danh Dũng.....

Đạo diễn “Về nhà đi con” - Nguyễn Danh Dũng vượt qua 'cửa tử' một cách vi diệu nhờ nương tựa Phật Pháp

Đạo diễn “Về nhà đi con” - Nguyễn Danh Dũng vượt qua "cửa tử" một cách vi diệu nhờ nương tựa Phật Pháp

“Anh đau quá, em bạch Phật cầu gia hộ giúp anh đi…”. - Đó chính là lời nói tha thiết được thốt lên từ đạo diễn "Về nhà đi con" Nguyễn Danh Dũng.....

22/01/2022

8145 Lượt xem