trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Địa ngục là gì - các bài viết về Địa ngục là gì, tin tức Địa ngục là gì

Địa ngục là gì? Tại sao lại có địa ngục?

Con có một câu hỏi xin Thầy giải đáp giúp con. Câu hỏi là: Địa ngục là gì? Tại sao lại có địa ngục? Có 18 tầng địa ngục không?

Địa ngục là gì? Tại sao lại có địa ngục?

Địa ngục là gì? Tại sao lại có địa ngục?

Con có một câu hỏi xin Thầy giải đáp giúp con. Câu hỏi là: Địa ngục là gì? Tại sao lại có địa ngục? Có 18 tầng địa ngục không?

20/9/2021

57 Lượt xem