trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Tư, 28/02/2024

tức 19/1 Giáp Thìn
đoản thọ - các bài viết về đoản thọ, tin tức đoản thọ

Kinh Nikaya | Trường thọ và đoản thọ | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Khi vô thường gõ cửa, có những cuộc đời phải dừng lại bởi bệnh tật, tai nạn hay chết yểu. Sự ra đi ấy chẳng ai mong muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Kinh Nikaya | Trường thọ và đoản thọ | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Nikaya | Trường thọ và đoản thọ | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Khi vô thường gõ cửa, có những cuộc đời phải dừng lại bởi bệnh tật, tai nạn hay chết yểu. Sự ra đi ấy chẳng ai mong muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

17/11/2019

32369 Lượt xem