trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
du xuân tâm linh - các bài viết về du xuân tâm linh, tin tức du xuân tâm linh

Ngôi chùa linh thiêng phải đến ít nhất một lần để cầu nguyện

Sự linh thiêng và cảm giác bình yên ngôi chùa này mang lại đã khiến ký ức thơ bé của tôi trở về, khiến cho tôi hiểu vì sao mẹ tôi năm nào cũng đi chùa...

Ngôi chùa linh thiêng phải đến ít nhất một lần để cầu nguyện

Ngôi chùa linh thiêng phải đến ít nhất một lần để cầu nguyện

Sự linh thiêng và cảm giác bình yên ngôi chùa này mang lại đã khiến ký ức thơ bé của tôi trở về, khiến cho tôi hiểu vì sao mẹ tôi năm nào cũng đi chùa...

10/02/2023

3112 Lượt xem