trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 02/3/2024

tức 22/1 Giáp Thìn
đức hạnh - các bài viết về đức hạnh, tin tức đức hạnh

Kinh Nikaya | Hương của đức hạnh | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Hương của đức hạnh là một loại siêu hương lan tỏa khắp đất trời, ngây ngất mọi tâm hồn, bay muôn nơi mà chẳng tan loãng theo thời gian và không gian

Kinh Nikaya | Hương của đức hạnh | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Nikaya | Hương của đức hạnh | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Hương của đức hạnh là một loại siêu hương lan tỏa khắp đất trời, ngây ngất mọi tâm hồn, bay muôn nơi mà chẳng tan loãng theo thời gian và không gian

12/6/2019

4428 Lượt xem