trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Bảy, 09/12/2023

tức 27/10 Quý Mão
đức hạnh - các bài viết về đức hạnh, tin tức đức hạnh

Kinh Nikaya | Hương của đức hạnh | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Hương của đức hạnh là một loại siêu hương lan tỏa khắp đất trời, ngây ngất mọi tâm hồn, bay muôn nơi mà chẳng tan loãng theo thời gian và trong không gian. Vậy đức hạnh ấy là gì mà cao quý đến như vậy?

Kinh Nikaya | Hương của đức hạnh | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Nikaya | Hương của đức hạnh | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Hương của đức hạnh là một loại siêu hương lan tỏa khắp đất trời, ngây ngất mọi tâm hồn, bay muôn nơi mà chẳng tan loãng theo thời gian và trong không gian. Vậy đức hạnh ấy là gì mà cao quý đến như vậy?

12/6/2019

4428 Lượt xem