trực tuyến
? [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Tư, 27/10/2021

tức 22/9 Tân Sửu
đức phật có thật không - các bài viết về đức phật có thật không, tin tức đức phật có thật không

Lý giải sự thật về nơi Đức Phật thành đạo

Ngày Đức Phật thành đạo là ngày ý nghĩa bậc nhất đối với đạo Phật. Nếu Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh mà thành vua Chuyển luân Thánh vương thì không có đạo Phật...

Lý giải sự thật về nơi Đức Phật thành đạo

Lý giải sự thật về nơi Đức Phật thành đạo

Ngày Đức Phật thành đạo là ngày ý nghĩa bậc nhất đối với đạo Phật. Nếu Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh mà thành vua Chuyển luân Thánh vương thì không có đạo Phật...

12/01/2021

527 Lượt xem

Sự thật về nơi Đức Phật thành đạo (Rất đặc biệt!)

Sự thật về nơi Đức Phật thành đạo (Rất đặc biệt!)

Phật Pháp ứng dụng🞄 18/02/2020

Có ý kiến cho rằng, Đức Phật không chứng quả ở cội cây Bồ đề mà chứng đạo ở nơi khác. Vậy sự thật về nơi Đức Phật thành đạo là ở đâu?...

Đức Phật có thật hay không? Hay chỉ là biểu tượng do con người dựng lên?

Đức Phật có thật hay không? Hay chỉ là biểu tượng do con người dựng lên?

Phật Pháp ứng dụng🞄 05/7/2019

Đức Phật có thật hay không? Khi mới mon men biết Đạo Phật thì chắc hẳn bạn sẽ nghi ngờ Đức Phật có thật hay không? Để biết được câu trả lời, mời bạn theo

Những chứng tích lịch sử khẳng định Đức Phật có thật

Những chứng tích lịch sử khẳng định Đức Phật có thật

Bài viết🞄 07/6/2019

Đức Phật có thật không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một bậc thầy vĩ đại, bằng nhiều phương tiện dẫn dắt chúng sinh từng bước đi...