trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
đức phật có thật không - các bài viết về đức phật có thật không, tin tức đức phật có thật không

Đức Phật có ban phước hay giáng họa cho ai không?

Đức Phật là bậc toàn giác nhưng liệu Ngài có phải là đấng toàn năng? Ngài có thể ban phước hay giáng họa cho bất cứ ai không...

Đức Phật có ban phước hay giáng họa cho ai không?

Đức Phật có ban phước hay giáng họa cho ai không?

Đức Phật là bậc toàn giác nhưng liệu Ngài có phải là đấng toàn năng? Ngài có thể ban phước hay giáng họa cho bất cứ ai không...

22/10/2020

38 Lượt xem

Đức Phật có thật hay không? Hay chỉ là biểu tượng do con người dựng lên?

Đức Phật có thật hay không? Hay chỉ là biểu tượng do con người dựng lên?

Phật Pháp ứng dụng🞄 05/7/2019

Đức Phật có thật hay không? Khi mới mon men biết Đạo Phật thì chắc hẳn bạn sẽ nghi ngờ Đức Phật có thật hay không? Để biết được câu trả lời, mời bạn theo