trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 02/3/2024

tức 22/1 Giáp Thìn
đức phật có thật không - các bài viết về đức phật có thật không, tin tức đức phật có thật không

Đức Phật có ban phước hay giáng họa cho ai không?

Đức Phật là bậc toàn giác nhưng liệu Ngài có phải là đấng toàn năng? Ngài có thể ban phước hay giáng họa cho bất cứ ai không...

Đức Phật có ban phước hay giáng họa cho ai không?

Đức Phật có ban phước hay giáng họa cho ai không?

Đức Phật là bậc toàn giác nhưng liệu Ngài có phải là đấng toàn năng? Ngài có thể ban phước hay giáng họa cho bất cứ ai không...

22/10/2020

38 Lượt xem

Đức Phật có thật hay không? Hay chỉ là biểu tượng do con người dựng lên?

Đức Phật có thật hay không? Hay chỉ là biểu tượng do con người dựng lên?

Phật Pháp ứng dụng🞄 05/7/2019

Khi mới mới biết Đạo Phật thì chắc hẳn bạn sẽ nghi ngờ Đức Phật có thật hay không? Để biết được câu trả lời, mời bạn theo dõi video sau đây!