trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Chủ Nhật, 19/5/2024

tức 12/4 Giáp Thìn
Đức Phật cứu thành Vesali - các bài viết về Đức Phật cứu thành Vesali, tin tức Đức Phật cứu thành Vesali

Đức Phật cứu thành Tỳ Xá Ly (Vesali) khỏi đại dịch

Hãy cùng tìm hiểu bài kinh Tam Bảo dưới đây để biết Đức Phật đã dạy đệ tử của Ngài làm thế nào để đẩy lùi thiên tai, dịch họa.

Đức Phật cứu thành Tỳ Xá Ly (Vesali) khỏi đại dịch

Đức Phật cứu thành Tỳ Xá Ly (Vesali) khỏi đại dịch

Hãy cùng tìm hiểu bài kinh Tam Bảo dưới đây để biết Đức Phật đã dạy đệ tử của Ngài làm thế nào để đẩy lùi thiên tai, dịch họa.

31/01/2020

4772 Lượt xem