trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Sáu, 07/5/2021

tức 26/3 Tân Sửu
Đức Phật đản sanh - các bài viết về Đức Phật đản sanh, tin tức Đức Phật đản sanh

Những sự kiện đặc biệt khi Đức Phật đản sanh

Đức Phật đản sanh là một sự kiện hết sức trọng đại và hy hữu trong lịch sử nhân loại. sự thị hiện của Ngài có những điểm vô cùng hy hữu và đặc biệt....

Những sự kiện đặc biệt khi Đức Phật đản sanh

Những sự kiện đặc biệt khi Đức Phật đản sanh

Đức Phật đản sanh là một sự kiện hết sức trọng đại và hy hữu trong lịch sử nhân loại. sự thị hiện của Ngài có những điểm vô cùng hy hữu và đặc biệt....

07/05/2021

135 Lượt xem

Hình ảnh tắm Phật trang nghiêm thanh tịnh tại Lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2020

Hình ảnh tắm Phật trang nghiêm thanh tịnh tại Lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2020

Phật đản🞄 09/05/2020

Hôm nay được tắm thân Như Lai. Trí tuệ trang nghiêm công đức lớn. Chúng sanh ba cõi đang chìm đắmĐược thấy trần gian hiện Pháp Thân. Thế Tôn dung mạo