trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
đức Phổ Hiền Bồ Tát - các bài viết về đức Phổ Hiền Bồ Tát, tin tức đức Phổ Hiền Bồ Tát

(Ngày 3) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 25/4/Tân Sửu

(Ngày 3) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 25/4/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

(Ngày 3) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 25/4/Tân Sửu

(Ngày 3) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 25/4/Tân Sửu

(Ngày 3) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 25/4/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

05/6/2021

150 Lượt xem

(Ngày 2) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 24/4/Tân Sửu

(Ngày 2) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 24/4/Tân Sửu

Videos khác 🞄 04/6/2021

(Ngày 2) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 24/4/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

(Ngày 1) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo

(Ngày 1) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo

Videos khác 🞄 03/6/2021

(Ngày 1) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Thông báo chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo

Thông báo chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo

Thông Báo🞄 03/6/2021

Đức Phổ Hiền Bồ Tát là một trong hai vị Đại Bồ Tát trợ tá cho Đức Phật Thích Ca để hoằng dương giáo Pháp ở cõi Sa bà