trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Đức Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác - các bài viết về Đức Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác, tin tức Đức Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác

Tiểu sử Sư Tổ chùa Ba Vàng

Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác là đệ tử là người tiếp nối dòng thiền thời Trần sau 400 năm bị thất truyền...

Tiểu sử Sư Tổ chùa Ba Vàng

Tiểu sử Sư Tổ chùa Ba Vàng

Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác là đệ tử là người tiếp nối dòng thiền thời Trần sau 400 năm bị thất truyền...

08/10/2020

4425 Lượt xem