trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Sáu, 23/02/2024

tức 14/1 Giáp Thìn
Đức Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác - các bài viết về Đức Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác, tin tức Đức Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác

Tiểu sử Sư Tổ chùa Ba Vàng

Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác là đệ tử là người tiếp nối dòng thiền thời Trần sau 400 năm bị thất truyền...

Tiểu sử Sư Tổ chùa Ba Vàng

Tiểu sử Sư Tổ chùa Ba Vàng

Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác là đệ tử là người tiếp nối dòng thiền thời Trần sau 400 năm bị thất truyền...

08/10/2020

5760 Lượt xem