trực tuyến
🔴 Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Bảy, 23/10/2021

tức 18/9 Tân Sửu
Đức Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác - các bài viết về Đức Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác, tin tức Đức Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác

Thực hành Pháp chốn thiền môn nhân ngày tưởng nhớ ân đức của Sư Tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác

Chiều ngày 21/9/2019 (tức ngày 23/8/Kỷ Hợi), chư Tăng chùa Ba Vàng đã tổ chức cho đại chúng thực hành quán sát trong thời khóa tọa thiền....

Thực hành Pháp chốn thiền môn nhân ngày tưởng nhớ ân đức của Sư Tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác

Thực hành Pháp chốn thiền môn nhân ngày tưởng nhớ ân đức của Sư Tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác

Chiều ngày 21/9/2019 (tức ngày 23/8/Kỷ Hợi), chư Tăng chùa Ba Vàng đã tổ chức cho đại chúng thực hành quán sát trong thời khóa tọa thiền....

22/9/2019

86 Lượt xem

Trở về cội nguồn - Đại Lễ Giỗ Tổ

Trở về cội nguồn - Đại Lễ Giỗ Tổ

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 05/6/2019

Đức Tổ sư Trúc Lâm Ma ha Sa môn Tuệ Bích Phổ Giác đã trọn đời hy sinh phụng sự vì đạo Pháp. Những thành tựu trong đạo nghiệp của Ngài đã lan tỏa

Những ý nghĩa đặc biệt của lễ Giỗ Tổ

Những ý nghĩa đặc biệt của lễ Giỗ Tổ

Videos🞄 05/5/2019

Ngày 23/8 âm lịch hàng năm, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đều tổ chức lễ Giỗ Tổ Sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác để cho chư Tôn Đức Tăng, Ni,

Lễ Giỗ Tổ chùa Ba Vàng

Lễ Giỗ Tổ chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 13/10/2017

Chư Tăng ni cùng Phật tử Chùa Ba Vàng thành kính tổ chức lễ giỗ tổ chùa Ba Vàng - Đức Tổ sư Trúc Lâm Ma Ha Sa môn Tuệ Bích Phổ Giác Thiền sư...