trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
Đức vua Tịnh Phạn - các bài viết về Đức vua Tịnh Phạn, tin tức Đức vua Tịnh Phạn

Cha của Đức Phật là ai? Cuộc đời và nỗi lo khi làm cha của Đức Phật

Đức vua Tịnh Phạn chính là người đặc biệt và duy nhất được Đức Phật chọn làm cha trước khi giáng sinh.

Cha của Đức Phật là ai? Cuộc đời và nỗi lo khi làm cha của Đức Phật

Cha của Đức Phật là ai? Cuộc đời và nỗi lo khi làm cha của Đức Phật

Đức vua Tịnh Phạn chính là người đặc biệt và duy nhất được Đức Phật chọn làm cha trước khi giáng sinh.

15/5/2023

556 Lượt xem