trực tuyến
🔴 Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Bảy, 23/10/2021

tức 18/9 Tân Sửu
Được sinh thân người là khó - các bài viết về Được sinh thân người là khó, tin tức Được sinh thân người là khó

Làm thế nào để người thân kết duyên với Phật Pháp?

Phật Pháp là "thuốc" đặc biệt cứu khổ cho chúng sinh. Vì thế chúng ta rất muốn người thân của mình cũng biết đến và được kết duyên với Phật Pháp...

Làm thế nào để người thân kết duyên với Phật Pháp?

Làm thế nào để người thân kết duyên với Phật Pháp?

Phật Pháp là "thuốc" đặc biệt cứu khổ cho chúng sinh. Vì thế chúng ta rất muốn người thân của mình cũng biết đến và được kết duyên với Phật Pháp...

26/4/2020

4 Lượt xem

Được sinh thân người là khó | Kinh Nikaya Giảng Giải

Được sinh thân người là khó | Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Thân là sự sống. Không có thân thì không có sự sống. Sự sống tốt đẹp hay không là tùy thuộc vào tấm thân tứ đại này. Trong các loại thân chúng sinh, thân