trực tuyến
Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn

Thứ Năm, 25/4/2024

tức 17/3 Giáp Thìn
Được sinh thân người là khó - các bài viết về Được sinh thân người là khó, tin tức Được sinh thân người là khó

Có được thân người là khó - như rùa mù 100 năm mới ngoi lên mặt biển và vớ được khúc cây vậy!

Trong các loại thân chúng sinh, thân người cao quý hơn cả. Thân người cao qúy ở chỗ là cho phép chúng ta làm được những việc tốt đẹp.

Có được thân người là khó - như rùa mù 100 năm mới ngoi lên mặt biển và vớ được khúc cây vậy!

Có được thân người là khó - như rùa mù 100 năm mới ngoi lên mặt biển và vớ được khúc cây vậy!

Trong các loại thân chúng sinh, thân người cao quý hơn cả. Thân người cao qúy ở chỗ là cho phép chúng ta làm được những việc tốt đẹp.

17/11/2019

7157 Lượt xem