trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
giảng Pháp - các bài viết về giảng Pháp, tin tức giảng Pháp

Ham muốn càng nhiều, khổ càng nhiều! Cách để sống hạnh phúc (rất hay)

Cuộc sống ngũ dục có rất nhiều thứ thu hút chúng ta như tiền tài, danh vọng, nhà cửa, sự nghiệp,...Nhưng nếu chúng ta sống biết đủ, biết hài lòng với những gì mình đang có thì chúng ta sẽ hạnh phúc

Ham muốn càng nhiều, khổ càng nhiều! Cách để sống hạnh phúc (rất hay)

Ham muốn càng nhiều, khổ càng nhiều! Cách để sống hạnh phúc (rất hay)

Cuộc sống ngũ dục có rất nhiều thứ thu hút chúng ta như tiền tài, danh vọng, nhà cửa, sự nghiệp,...Nhưng nếu chúng ta sống biết đủ, biết hài lòng với những gì mình đang có thì chúng ta sẽ hạnh phúc

09/6/2021

143 Lượt xem