trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
giảng Pháp - các bài viết về giảng Pháp, tin tức giảng Pháp

Ham muốn càng nhiều, khổ càng nhiều! Cách để sống hạnh phúc (rất hay)

Cuộc sống ngũ dục có rất nhiều thứ thu hút chúng ta như tiền tài, danh vọng, nhà cửa, sự nghiệp,...Nhưng nếu chúng ta sống biết đủ, biết hài lòng với những gì mình đang có thì chúng ta sẽ hạnh phúc

Ham muốn càng nhiều, khổ càng nhiều! Cách để sống hạnh phúc (rất hay)

Ham muốn càng nhiều, khổ càng nhiều! Cách để sống hạnh phúc (rất hay)

Cuộc sống ngũ dục có rất nhiều thứ thu hút chúng ta như tiền tài, danh vọng, nhà cửa, sự nghiệp,...Nhưng nếu chúng ta sống biết đủ, biết hài lòng với những gì mình đang có thì chúng ta sẽ hạnh phúc

09/6/2021

143 Lượt xem