trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Ba, 28/11/2023

tức 16/10 Quý Mão
giỗ tổ - các bài viết về giỗ tổ, tin tức giỗ tổ

Lễ Giỗ Tổ chùa Ba Vàng

Chư Tăng ni cùng Phật tử Chùa Ba Vàng thành kính tổ chức lễ giỗ tổ chùa Ba Vàng - Đức Tổ sư Trúc Lâm Ma Ha Sa môn Tuệ Bích Phổ Giác Thiền sư...

Lễ Giỗ Tổ chùa Ba Vàng

Lễ Giỗ Tổ chùa Ba Vàng

Chư Tăng ni cùng Phật tử Chùa Ba Vàng thành kính tổ chức lễ giỗ tổ chùa Ba Vàng - Đức Tổ sư Trúc Lâm Ma Ha Sa môn Tuệ Bích Phổ Giác Thiền sư...

13/10/2017

93 Lượt xem