trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão
giới thiệu chùa ba vang - các bài viết về giới thiệu chùa ba vang, tin tức giới thiệu chùa ba vang

Giới thiệu chùa Ba Vàng

Chùa Ba Vàng do Đại Đức Thích Trúc Thái Minh làm trụ trì từ năm 2007. Ngôi chùa tọa lạc trên lưng chừng núi Thành Đẳng thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Giới thiệu chùa Ba Vàng

Giới thiệu chùa Ba Vàng

Chùa Ba Vàng do Đại Đức Thích Trúc Thái Minh làm trụ trì từ năm 2007. Ngôi chùa tọa lạc trên lưng chừng núi Thành Đẳng thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

03/11/2021

5226 Lượt xem