trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
gọi vong linh người mất - các bài viết về gọi vong linh người mất, tin tức gọi vong linh người mất

Thầy cúng có gọi vong linh người mất về được không?

Mời thầy cúng làm lễ để gọi vong linh nhập vào người còn sống là việc làm mà nhiều người vẫn thường làm điều này có đem lại lợi ích nào không?...

Thầy cúng có gọi vong linh người mất về được không?

Thầy cúng có gọi vong linh người mất về được không?

Mời thầy cúng làm lễ để gọi vong linh nhập vào người còn sống là việc làm mà nhiều người vẫn thường làm điều này có đem lại lợi ích nào không?...

27/11/2020

5 Lượt xem