trực tuyến
Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn

Thứ Năm, 25/4/2024

tức 17/3 Giáp Thìn
hạnh độc cư - các bài viết về hạnh độc cư, tin tức hạnh độc cư

Tại sao chư Tăng chùa Ba Vàng tu trong rừng? | Theo dấu chân Phật

Để hiểu rõ hơn về lợi ích của pháp tu và sự tu tập của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin kính mời quý vị cùng theo dõi video trên đây!

Tại sao chư Tăng chùa Ba Vàng tu trong rừng? | Theo dấu chân Phật

Tại sao chư Tăng chùa Ba Vàng tu trong rừng? | Theo dấu chân Phật

Để hiểu rõ hơn về lợi ích của pháp tu và sự tu tập của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin kính mời quý vị cùng theo dõi video trên đây!

09/6/2021

124 Lượt xem