trực tuyến
[Ngày 4] Tụng kinh kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân, ngày 15/6/Tân Sửu

Thứ Bảy, 24/7/2021

tức 15/6 Tân Sửu
hạnh độc cư - các bài viết về hạnh độc cư, tin tức hạnh độc cư

Thực hành phạm hạnh - câu hỏi số 062 - 064 - Phần 27 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Thực hành phạm hạnh - câu hỏi số 062 - 064 - Phần 27 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Thực hành phạm hạnh - câu hỏi số 062 - 064 - Phần 27 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Thực hành phạm hạnh - câu hỏi số 062 - 064 - Phần 27 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Thực hành phạm hạnh - câu hỏi số 062 - 064 - Phần 27 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

02/12/2016

46 Lượt xem