trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Sáu, 23/02/2024

tức 14/1 Giáp Thìn
hành trang tham gia khóa tu mùa hè - các bài viết về hành trang tham gia khóa tu mùa hè, tin tức hành trang tham gia khóa tu mùa hè

Hành trang cần có để tham gia Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2023

Để Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022 được diễn ra tốt đẹp, Ban Tổ chức xin thông báo một số lưu ý dành cho quý phụ huynh, khóa sinh

Hành trang cần có để tham gia Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2023

Hành trang cần có để tham gia Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2023

Để Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022 được diễn ra tốt đẹp, Ban Tổ chức xin thông báo một số lưu ý dành cho quý phụ huynh, khóa sinh

06/6/2023

21881 Lượt xem