Hành trình “con sẽ lớn khôn” tại Khóa tu mùa hè 2020 chùa Ba Vàng được bắt đầu thế nào?

Hành trình con sẽ lớn khôn tại Khóa tu mùa hè 2020 chùa Ba Vàng được bắt đầu thế nào?

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video dưới đây!

Các bài nên xem:

Link to map Back top top