trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 7) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Tư, 19/5/2021

tức 8/4 Tân Sửu
Hành tướng của tầm - các bài viết về Hành tướng của tầm, tin tức Hành tướng của tầm

Hành tướng của tầm - những tâm sở đồng sanh | Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 37- 40

Hành tướng của tầm - những tâm sở đồng sanh | Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 37- 40. Mời quý vị cùng theo dõi video trên đây...

Hành tướng của tầm - những tâm sở đồng sanh | Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 37- 40

Hành tướng của tầm - những tâm sở đồng sanh | Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 37- 40

Hành tướng của tầm - những tâm sở đồng sanh | Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 37- 40. Mời quý vị cùng theo dõi video trên đây...

19/05/2021

2 Lượt xem

“Hoa Tâm Cúng Dường” - Khất Thực Khóa Tu Mùa Hè 2018

“Hoa Tâm Cúng Dường” - Khất Thực Khóa Tu Mùa Hè 2018

Khất thực🞄 14/05/2019

Có thể nói rằng chiếc y Casa hoại sắc vàng và chiếc bình bát đã trở thành biểu tượng cho đức hạnh cao đẹp của chư Tăng trong tâm tưởng của các bạn khoá sinh

Nhãn Thức Và Tâm Thức - Câu Hỏi Số 031 - 032 - Phần 18 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Nhãn Thức Và Tâm Thức - Câu Hỏi Số 031 - 032 - Phần 18 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 28/08/2016

Câu 31: Nhãn Thức Và Tâm Thức câu 32: Hành Tướng Của Xúc Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Phần 18 - Câu Hỏi Số 031 - 032 | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Những Tâm Sở Đồng Sanh - Câu Hỏi Số 037 - 040 - Phần 20 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Những Tâm Sở Đồng Sanh - Câu Hỏi Số 037 - 040 - Phần 20 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 27/08/2016

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 37: Hành Tướng Của Tầm Câu 38: Hành Tướng Của Tứ (Hay Sát) Câu 39: Lại Hỏi Về "Tác Ý" Câu 40: Những Tâm Sở Đồng Sanh