trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
hạt muối - các bài viết về hạt muối, tin tức hạt muối

Hạt muối | Phẩm hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi | Kinh Nikaya giảng giải

Này các Tỳ kheo, ví như có người bỏ nắm muối vào trong một chén nước nhỏ, nước trong chén ấy vì nắm muối trở thành mặn và không uống được

Hạt muối | Phẩm hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi | Kinh Nikaya giảng giải

Hạt muối | Phẩm hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi | Kinh Nikaya giảng giải

Này các Tỳ kheo, ví như có người bỏ nắm muối vào trong một chén nước nhỏ, nước trong chén ấy vì nắm muối trở thành mặn và không uống được

17/11/2019

6904 Lượt xem